Emlakçı Komisyon Ücretleri

Emlakçı Komisyonu Yönetmeliği

Emlakçı komisyon oranları, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik  ile belirlenir. Taşınmaz ticareti hakkında usul ve esaslar temel olarak bu yönetmelik kapsamında düzenlenir.

Emlakçı komisyonu hakkında ilgili yönetmelik maddeleri:

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 20. Maddesinde:


  1. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.
  2. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.
  3. Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.


Satış İşlemlerinde Emlakçı Komisyon Oranı 

Gayrimenkul satış işlemleri için emlakçı komisyonu, en fazla “satış bedelinin %2’si + KDV (%20)” belirlenmiş olup, alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı alınır. Sadece “yazılı bir anlaşma yapılması şartıyla” toplamda %4 olan emlakçı komisyonu sadece alıcı veya satıcı tarafından da ödenebilir.


Kiralama İşlemlerinde Emlakçı Komisyon Oranı 

Gayrimenkul kiralama işlemleri için emlakçı komisyonu, en fazla “bir aylık kira bedeli + KDV (%20)” olarak alınabilir. Genel uygulama olarak kira komisyonu kiracı tarafından ödense de yapılan sözleşmede komisyonu kiracının ödeyeceği yönünde açık bir hüküm yoksa komisyon alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak ödenir.