İskan Nedir? İskan Belgesi Nasıl Alınır?

İskan Nedir? İskan Belgesi Nasıl Alınır?

Mülk sahibi olanların ya da mülk sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de iskan ne demek? Oluyor. Kısaca tanımlamak gerekirse iskan, Ruhsatı inşaatın bitmesi sonrasında binanın kanun ve yürütmeliklerde belirlenen standartlara uygun olduğunu teyit eden yapı kullanım izni belgesidir diyebiliriz. Aynı zamanda iskanı olan ev, oturma izni verilmiş ev demektir. İskan belgesi nedir? Sorusu, yeni ev almak isteyen birçok alıcının kafasındaki önemli soru işaretlerinden bir tanesidir. Özellikle Türkiye’de tamamlanan ve hali hazırda içerisinde oturulan binaların neredeyse %60’ında iskan olmaması, iskan ruhsatı nedir? Sorusunu çok daha merak edilir kılar. Groupama ailesi olarak sizler için hazırladığımız bu yazımızda “iskan ne demek?”, “iskan belgesi nedir?”, “iskan belgesi nasıl alınır?”, “iskan belgesi olmazsa nasıl olur?”, “genel iskan ne demektir?”, “bina iskanı ne demektir?”, “iskan ruhsatı nedir?”, “ev iskanı ne demektir?” ve “imar ve iskan nedir?” gibi merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İskan Belgesi Nedir, Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İskan belgesi sorgulama işlemi, ev alma niyetinde olan kişilerin oldukça ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesidir. İskan belgesini sorgulamak için henüz kamu tarafından yeterince kolay bir yöntem geliştirilmediği için, danışmana ihtiyaç duyulur. Yani, iskansız bir binayı aldığınız zaman bunun yaratacağı riskleri tespit edip, sizi koruyacak ve savunacak deneyimli bir danışman ile çalışmanız oldukça faydalı olacaktır. Uzman danışanlar, iskan ile ilgili detayları öğrenmek için öncelikle dairenin tapusunda yer alan bilgilerden yararlanırlar. Tapuda yer alan bilgiler doğrultusunda belediye tarafından yapılacak olan araştırmalar ile bu binanın iskan durumunun hangi noktada olduğunu ve iskan alınmasının önünde herhangi bir engel olup olmadığını tespit edebilirler.

İskan Belgesi Ne Demek?

İskan belgesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi olarak da adlandırılabilir. İnşaatların eksiksiz bir şekilde tamamlandığı durumlarda binanın tamamının kullanılmasına, kısmen tamamlandığı durumlarda ise kullanıma mümkün olan kısımların kullanılmasına yönelik, binanın bulunduğu bölgenin belediyesi tarafından alınan bir belgedir. İskan belgesinde inşaattaki binanın toplam daire sayısı, yapının taban alanı, toplam kat sayısı, yapı inşaat alnı, birim m2 maliyeti, bina yüksekliği, toplam inşaat maliyeti gibi yapı ile ilgili özellikler yer alır. Bunların yanı sıra yapının teknik özellikleri olan yakıt cinsi, ısıtma sistemi, içme suyu tesisatı, sıcak su temin yöntemi, atık suyu tesisatı, binanın ortak kullanım alanları, duvar dolgu maddesi, yapının taşıyıcı sistemleri, döşeme teknikleri alanlarında da kontroller yapılıp iskan için onaylanır. Bunun dışında inşaat sürecini denetleyen yapı denetim firması ile ilgili bütün detaylı bilgiler de bu iskan belgesinde mevcuttur.

İskan Belgesi Nasıl Alınır?

İskan belgesi almak için yapı ruhsatı başvurusu esnasında belirlenen proje ve onaylanmış tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Mesela otopark alanı hazırlanmamış bir binaya ya da kanalizasyon altyapısı bitmemiş bir binaya iskan verilmez. Tamamlanmış ya da kısmen tamamlanmış binanın, onaylanan bütün şartlara uygun yapılmış olması da iskan için yeterli değildir. Aynı zamanda inşaat sürecinde belediyeye yatırılması gereken harçların ve sigorta primlerinin de tam zamanında yatırılması gerekir. Eğer yatırılmadı ise cezaları ile birlikte iskan belgesi alımı başvurusundan önce yatırılmış ve hiç borçlu kalınmamış olması gerekir.

İskan belgesi nasıl alınır?

Sorusunun cevabı ve iskan belgesi nereden alınır? Sorusunun cevabı ise; müteahhidin ya da yetki verdiği kişinin dilekçe ile ilgili bölgenin belediye imar müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu başvuru için tek bir ön şart vardır, o da binanın onaylanmış projeye uygun bir biçimde tamamlanmış olmasıdır. Tamamlanmayan projeler imar onayına gönderilemez. Başvuru yapılmasının ardından da bir aylık süre içerisinde bölgenin belediyesinden bir teknik yetkili, inşaatı yerinde ziyaret ederek, inşaatın ruhsatındaki onaylanmış projeye göre binanın iskana uygunluk durumunu tespit eder. Ardından teknik raporların hazırlanması için inşaat firması bölgenin elektrik, telekomünikasyon, su ve sivil savunma müdürlüklerine başvurularını yaparak gerekli belgelerin hazırlanmasını sağlar.

Sürecin son adımı olarak da bütün belgelerin belediyeye sunulmasından sonra, yetkililer bütün bu raporları ve belgeleri inceler. Bir problem bulmadıkları taktirde iskan belgesini hazırlarlar.

İskan Belgesi Olmazsa Ne Olur?

İskan belgesinin alınması, inşaatı gerçekleştiren müteahhidin sorumluluğundadır. Eğer inşaatın tamamlanması sonrasında müteahhit iskan almıyorsa, eski kat malikleri ya da arsa sahibinin inşaatı yapan firmaya karşı dava açma hakkı doğar. İskanı olmayan binada yaşam başladığı halde, oturma izni alınmadıysa bu durumda bina ayıplı olarak değerlendirilir.

İskan Alınması İçin Gerekli Belgeler

• Başvuru dilekçesi

• Sivil savunma müdürlüğü uygunluk yazısı

• Harç ücretleri makbuzları

Asansör ruhsatı • İnşaat ruhsatı fotokopisi

• Enerji kimlik belgesi

• Yapı denetim sertifikası

• SGK iskan raporu

• İtfaiye iskan raporu

• İş bitirme tutanağı

Hak ediş raporu

• Röperli kroki

• Fen işleri müdürlüğü uygunluk yazısı

• Mimari müracaat formu

• Isı yalıtım belgesi

• İSKİ iskana uygunluk raporu