İskansız Ev Alınır Mı?

İskansız Ev Alınır Mı?

İskan, bir binanın fen – teknik – imar ve hukuksal süreç açısından “tamamlanmış” olduğunu gösteren bir izin belgesi olarak tanımlanıyor. Peki iskansız ev alınır mı?

İskansız Ev Alınır mı?

İskan belgesi; diğer ifade ile “yapı kullanma izin belgesi”, bir binanın fen-teknik-imar ve hukuksal süreç açısından “tamamlanmış” olduğunu gösteren bir izin belgesi olarak tanımlanıyor. Yukarıda tanımda geçen sürece uygun olarak inşa edilmeyen yapılara belediye tarafından iskan verilmiyor. Buna göre iskansız bir dairenin sahibi olanlar ikamet ettikleri konutun tamamlanmamış bir yapı olduğunu bilmelidir. Bu noktada, kat irtifak tapulu konutlara özellikle dikkat edilmelidir. “İskan ruhsatı” bulunmayan binalar kural olarak kat irtifak tapulu olanlardır.

İskan: Resmi Olarak Kullanıma İzin

İskan belgesi, bir binanın oturum izni niteliğindedir. Ruhsatlı yapılarda, inşaatın tamamlanması ile alınan iskan belgeleri, resmi olarak bina kullanımına izin verilmesidir. İskan belgeleri belediyelerin İmar Müdürlüğü’nden alınıyor. Peki, iskansız ev alınır mı? 2023 emlak ve imar prosedürlerine göre yapı kullanma izni nasıl alınır? İskan belgesi olmadan ev alınabilir mi? Tüm detayları sizin için derledik. İskan nedir kısaca cevaplayacak olursak; belediyelerin yapımı tamamlanan binalara verdiği kullanım ve oturma iznidir.

İskan Olmazsa Ne Olur?

Yatırım amaçlı ya da yaşamak amacıyla ev sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de “iskansız ev alınır mı?” sorusudur. İskan belgesi çıkarılmadığı takdirde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir;

İskansız daireleri almak isteyen müşteriler kredi çekmek istediklerinde bankalar kredi vermeyebilir. İskan olmayan evler inşaat halindeyken elektrik, su ve doğal gaz aboneliği alırlar. Fakat bir dairenin kendine ait abonelik alması mümkün değildir. Şantiye aboneliklerinde normal maliyetin iki katına aynı hizmetlerden faydalanılır. Bu da oldukça dezavantajlı bir durumdur. İskan belgesi çıkarılmadan kat irtifaklı tapuların kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün değildir. İskan belgesi alınması için projeye uygun olarak yapılmayan kısımların yeniden yapılması ya da düzenlenmesi gerekebilir. Bu da ciddi masraflara yol açabilir. 5 yıl içinde iskanı alınmayan yapılara para cezası ya da yıkım kararı uygulanır. Ayrıca iskanı olmayan binada oturmanın cezası da vardır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için tecrübeli ve donanımlı bir uzmandan danışmanlık alınabilir. İskanı alınmış ev ile iskanı alınmamış ev arasındaki fark nedir?

İskanı alınan evler satışa çıkarıldıklarında alıcının banka kredi çekmesi daha kolaylaşır. Binaya elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin abonelikleri zamsız olarak alınabilir. Kat irtifakı olan tapular kat mülkiyetine çevrilebilir.

İskan Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı kullanım izin belgeleri, binaların bağlı bulunduğu belediyeler tarafından veriliyor. İnşaat firması veya yetkilisi tarafından, belediyeye dilekçe form ile müracaat edilerek alınabilir.

Başvuru sonrasında, inşaatın tamamlanması, tüm prosedürlerin ruhsat ve eklerine göre tamamlanmış olması gereklidir.

Belediye görevlisi tarafından, tasdikli projeye uygunluk sağlanarak denetleme sağlanıyor. İskan izni yani Yapı Kullanım Belgesi, tasdikli projeye uygunluk dahilinde veriliyor.

Bölgenin imar planı, yapı ruhsatı veya eklerine uygun şekilde yapılmayan projelere, iskan belgesi verilmiyor. İskansız ev alınır mı, iskansız evler için banka kredisi kullanılabilir mi? Tüm konular için mevzuat sunulmuştur.

İskan Raporu Neden Gereklidir?

Yapı Kullanım İzni olmayan yapılar, resmi olarak inşaat halinde nitelendiriliyor.

Dolayısıyla, iskansız yapılarda yapılan satışlar daire olarak değil arsa hissesi satışı olarak yapılıyor. İskansız evler satın alınırken, daire tapusu yerine arsa tapusu veriliyor.

İskan belgesi olmayan evler için banka kredileri kullanılamıyor. Konut kredisi kullanarak, iskansız ev almayı düşünen kişiler nakit veya birikimleriyle satın alma işlemi yapabilirler.

Ayrıca iskan belgesi olmayan binalara abonelikler verilmiyor. Elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin alınabilmesi için iskan belgesinin olması şarttır.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Şartları Nelerdir?

Bir bina için iskan raporu alınabilmenin ilk şartı; inşaat çalışmalarının tamamlanmış olmasıdır. Yapı ruhsatları; belgenin verildiği tarihten itibaren 2 sene içerisinde başlamış ve aynı tarihten itibaren 5 sene içerisinde tamamlanmış olması gerekiyor. Yapı ruhsatına ve projeye uygunlukla tamamlanan binaların inşaatları tamamlandığında, iskan belgesi için müracaat yapılabilir.

İskansız ev alınır mı konusunda verilen bilgiler, iskanın bina için değil arsa için tapu alınabileceğini gösteriyor. Peki iskan belgesi için neler gereklidir?

Tapu Kaydı

Yapının adres bilgileri/ ada- parsel bilgileri

Bağımsız bölümlerin türleri

Arsa payları ve numaraları

Metrekare ölçüleri

Bağımsız bölümlerin sınıfları

Mal sahiplerinin bilgileri

Gibi bilgi ve onaylı belgeler ile belediyelerden Yapı Kullanım ruhsatı yani iskan belgeleri alınabilir.

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhit ya da inşaat yetkilisinin, dilekçeyle ilgili belediyeye başvuru yapması gereklidir.

Teknik elemanlar, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek, proje iskanına onay veriyor. TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon, Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla istenilen belgeler arasındadır.

Ardından noter onaylı taahhütname ile Yapı kullanma İzni Amirliğine iletilen belgelerle, iskan izni alınabiliyor.